EVENTER
Det er gøy med korps!
SOMMERTUR TIL WEISSENHÄUSSER STRAND I TYSKLAND – ØSTERSJØTREFFET FOR KORPS
Fet    Skolekorps    –    hovedkorpset    –    skal    på    sommertur    til    Weissenhäusser Strand   i   Nord-Tyskland.   Der   skal   vi   delta   på   Østersjøtreffet   for   korps.   I   fjor deltok     12     korps,     hovedsakelig     fra     Norge,     på     Østersjøtreffet.     Det     er reiseselskapet    Eurotourist    som    arrangerer    turen.    Selskapet    har    25    års erfaring med å tilby gruppereiser spesielt for barn og ungdom.
ASPIRANTER OG JUNIORER VAR PÅ SOMMERTUR!!! 
Aspiranter og juniorer var på sommertur til aspirantkorpsfestivalen Peter Wessel i Larvik siste helgen i Mai. 
Tidligere arrangementer:
Fra sommeren 2014:
Det er fet å spille i korps!
MUSIKK FRA ØST TIL VEST OG EN GAL MANN PÅ BANJO
2017 Fet skolekorps Korpsfestival ved Gardasjøen 25.-30. juni 2017 (For detaljer se lukket område under Medlem)