Hovedkorpset - Terje Lillebo terje.lillebo@gmail.com tlf 90 18 78 60 Juniorkorpset - Tora Moe Fausa, Tlf 992 55 212 torafause@gmail.com Aspirantkorpset - Ingun Elvhaug Tlf 414 29 846. Ingun elvhaug@fet.kommune.no
Dirigentene
VÅRE DIRIGENTER
Det er gøy med korps!
Det er fet å spille i korps!